CENTER ZA POSKUSE

Center za poskuse (CZP) – preizkušanje materialov, tehnike orožja in varnosti

V Avstriji so že v 19. stoletju iz Politehnike (kot vse-tehnične institucije) nastali javni centri za poskuse – institucije za raziskovanje in učenje. Poleg šolske izobrazbe je ključnega pomena standardizacija, smernice, strokovnost in presoja, za kompetentno izvajanje eksternih preizkušanj in posameznih strokovnih področij.  
Z odlokom Ministrstva za izobraževanje in ženske (BMBF) 204.417/000-II/2c/2007 dne 13.09.2007 je HTBL postal HTBLVA Borovlje s Centrom za poskuse – preizkušanje materialov, tehnike orožja in varnosti.

Delovno področje sovpada s poskusnim področjem, ki ga izvaja VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen), katerega član je CZP že od svoje ustanovitve.   

Print page