Naše izobraževanje

"Brezmejne" izobraževalne možnosti na EUREGI-u HTBLVA BOROVLJE zajemajo naslednja 4 glavna izobraževalna področja:

 

 

 

 

Puškarstvo

 • Višješolsko izobraževanje za strojništvo – težišče izobraževanja Tehnika orožja in varnosti (5-letno izobraževanje z maturitetnim in diplomskim izpitom)
 • Srednja strokovna šola za puškarstvo s prakso (4-letno izobraževanje z zaključnim izpitom)

Proizvodnja

 • Višješolsko izobraževanje za strojništvo – težišče izobraževanja Proizvodnja (5-letno izobraževanje z maturitetnim in diplomskim izpitom)
 • Srednja strokovna šola za strojno tehniko in proizvodnjo s prakso – težišče izobraževanja Izdelava orodja in naprav (4-letno izobraževanje z zaključnim izpitom)

Nakit & Graviranje

 • Višješolsko izobraževanje za umetnost in oblikovanje – težišče izobraževanja Nakit (5-letno izobraževanje z maturitetnim in diplomskim izpitom)
 • Višješolsko izobraževanje za umetnost in oblikovanje – težišče izobraževanja Graviranje (5-letno izobraževanje z maturitetnim in diplomskim izpitom)
 • Višješolsko izobraževanje za umetnost in oblikovanje – težišče izobraževanja Umetnostni kovači & predelovalci kovin in plastike (5-letno izobraževanje z maturitetnim in diplomskim izpitom)

Industrijsko oblikovanje

 • Višješolsko izobraževanje za strojništvo – težišče izobraževanja Industrijsko oblikovanje (5-letno izobraževanje z maturitetnim in diplomskim izpitom)
 • Kolleg za oblikovanje – Oblikovanje predmetov (4-semestralno izobraževanje z diplomskim izpitom)
 • Nadaljevalni tečaj za oblikovanje – Oblikovanje predmetov (4-semestralno izobraževanje z maturitetnim in diplomskim izpitom)

Mojstrske šole

 • Poklicna mojstrska šola za strojništvo (1-letno izobraževanje z zaključnim izpitom)
 • Mojstrska šola za umetnostno obrt in oblikovanje (1-letno izobraževanje z zaključnim izpitom)

Temeljna izobrazba: konstrukcija in razvoj izdelka z osnovami tehnike, prikazovanje in skiciranje, Pro/Engineer, mehanika, strojni elementi, proizvodnja, veda o materialih, elektronika, veda o delu, gospodarstvo in trg dela, vodenje in organizacija podjetja, računovodstvo, ocenjevanje in določanje stroškov, polno in delno računanje stroškov, investicijsko računanje, kakovostno upravljanje ter gospodarstvo in proizvodnja.

Srednje strokovne šole ponujajo štiriletno izobraževanje z zaključnim strokovnim preverjanjem, ki po dvoletnem praktičnem usposabljanju dovoljuje pridobitev mojstrskega naziva.

Informacije za industrijo in obrt

Informationen zum 10-wöchigen Betriebspraktikum

Potrebno je omeniti, da je potrebno v času šolanja v vsakem letniku s strani osebe, ki je odgovorna za vzgojo otroka, vplačati prispevek za praktični pouk. Le-ta je vsako leto izračunan na podlagi težišča izobraževanja. Prispevek pokriva materialne stroške v delavnicah. 

Pouk poteka izključno v NEMŠČINI. Prav tako so vsa preverjanja znanja - tako pisna, kot tudi ustna - izključno v nemškem jeziku.

Print page