Informacije glede vpisa

1.    Vpis
 

Vpisni obrazec je na voljo v tajništvu EUREGI-a HTBLVA BOROVLJE ali na spletu na "Anmeldeformular - Download" . Poleg vloge za vpis je potrebno oddati letno spričevalo 8. osnovnošolske stopnje (original). V primeru, da Vaša hči/sin že obiskuje višjo stopnjo od 8. osnovnošolske stopnje, dodatno potrebujemo letno spričevalo 8. osnovnošolske stopnje ter original obvestila o uspehu do sedaj obiskovane šole.

Vpisno dokumentacijo je potrebno oddati preko priporočene pošte, preko spletnega obrazca ali osebno v tajništvu EUREGI-a HTBLVA BOROVLJE. Na originalu obvestila šolskega uspeha bo s strani šole potrjen vpis! Vpis je možen le na eni šoli.

2.    Pogoji
 

Glavni pogoj za vpis na poklicno šole je uspešno zaključena 8. osnovnošolska stopnja*.

Pouk poteka izključno v nemškem jeziku. Prav tako so vsa preverjanja znanja - tako pisna, kot tudi ustna - izključno v nemškem jeziku (razen pri predmetih angleščina in italijanščina).

Pogoji za vpis na  višješolsko izobraževanje

-  strojništvo TEHNIKA OROŽJA IN VARNOSTI,
-  strojništvo PROIZVODNJA,
-  strojništvo INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE,
-  umetnost in oblikovanje GRAVIRANJE
-  umetnost in oblikovanje NAKIT
umetnost in oblikovanje UMETNOSTNI KOVAČI IN OBLIKOVALCI PLASTIKE:

splošno izobraževalna višja šola (AHS):

sprejemni izpiti niso potrebni

nova srednja šola (NMS):
-      uspešno zaključen 4. razred predmetne stopnje s poglobljenim ocenjevanjem („vertiefend“) pri nemščini, angleščini in matematiki

 -      pri osnovnem ocenjevanju („grundlegenden“) z zborovanjem na razredni konferenci

sprejemni izpiti niso potrebni

nova srednja šola (NMS):

pri osnovnem ocenjevanju („grundlegenden“) brez zborovanja na razredni konferenci

sprejemni izpiti

osnovna šola 1. nivojska skupina

sprejemni izpiti niso potrebni

osnovna šola 2. nivojska skupina (učni uspeh: odlično do dobro)

osnovna šola 2. nivojska skupina (učni uspeh: zadostno) z zborovanjem na razredni konferenci

sprejemni izpiti niso potrebni

osnovna šola 2. nivojska skupina (učni uspeh: dobro do zadostno)

sprejemni izpiti

osnovna šola 3. nivojska skupina

sprejemni izpiti

politehnična šola z 9. šolsko stopnjo*

sprejemni izpiti niso potrebni

uspešno zaključen 1. letnik srednje šole

sprejemni izpiti niso potrebni

Za vpis na Srednjo strokovno šolo za PUŠKARJE s prakso in Srednjo strokovno šolo za Strojno tehniko in proizvodnjo s prakso, težišče izobraževanja Izdelava orodja in naprav, nova višja stopnja, je potrebno predložiti pozitivno letno spričevalo 8. osnovnošolske stopnje* oz. politehnične šole (sprejemni izpiti niso potrebni).

Za vpis na Kolleg za oblikovanje – oblikovanje predmetov – modul za poklicno izobraževanje je pogoj uspešno opravljena višja šola (oz./ali srednja šola z maturo) ter za vpis na Kolleg za oblikovanje – oblikovanje predmetov – modul za splošno izobraževanje uspešno zaključena srednja strokovna šola za umetnostno obrt ali oblikovanje (sprejemni izpiti niso potrebni). 

3.    Vpis
 

Vpis je možen, ko so vsi zakonsko določeni sprejemni pogoji na koncu šolskega leta izpolnjeni (pozitivno zaključena 8. osnovnošolska stopnja* oz. sprejemni izpiti pri predmetih matematika, nemščina in angleščina). Letna spričevala vseh prijavljenih kandidatk in kandidatov je potrebno predložiti v tajništvu EUREGI-a HTBLVA BOROVLJE.

4.    Priznanje učnih predmetov
 

Obveščamo Vas, da priznavanje že opravljenih učnih predmetov na podlagi obstoječih spričeval na šolah iz tujine načeloma ni mogoče, saj je pravno gledano to mogoče le, če so predmeti bili opravljeni na eni izmed višješolskih izobraževalnih institucij v Avstriji.

Možno priznavanje že opravljenih učnih predmetov se lahko obravnava le, če na začetku šolskega leta v septembru predložite nostrificirano spričevalo zaključene izobrazbe v tujini.

Glede na § 75 zakona o šolskem izobraževanju se pri nostrifikaciji primerja v tujini pridobljeno spričevalo z ustreznim avstrijskim spričevalom. Nostrifikacija je torej primerjanje enakosti vsebine tujega spričevala z avstrijskim spričevalom.

Radi bi poudaril, da mora predložitev vloge za pridobitev nostrifikacije na Zveznem ministrstvu za šolstvo, znanost in raziskave, Minoritenplatz 5, 1010 Dunaj (www.bmbwg.gv.at), biti urejena pravočasno, da lahko nostrifikacijo predložite takoj na začetku šolskega leta. Pozvani ste, da to dokumentacijo pošljete na šolo preko emaila (direktion@htl-ferlach.at) ali po pošti. Prav tako bi radi opozorili na dejstvo, da bo nadaljnja obdelava dodelitve vpisnega mesta na šoli potekala šele po tem, ko je bila nostrifikacija potrjena.

Voščimo Vam veliko uspeha v tekočem šolskem letu in se veselimo dobrega skupnega sodelovanja na EUREGI-u HTBLVA BOROVLJE.

* Shema avstrijskega šolskega sistema: http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/ueberblick/bildungswege.xml

 

Print page