Industrijsko oblikovanje

Izobrazba industrijskega oblikovanja zajema interdisciplinarno poučevanje strokovne tehnike, ekonomije in vizualnega oblikovanja ter sovpada z zahtevami gospodarstva, ki potrebuje strokovnjake na področju oblikovanja proizvodov.

Oblikovanje proizvodov je v zelo veliki meri odgovorno za formalno in funkcionalno kakovost določenega izdelka. Meji na področja gospodarstva (ekonomičnosti in marketinga), tehnike (mehanike in proizvodnje), umetnosti (estetike in vizualnega oblikovanja) in kulture (novodobnosti in okusa).

Kot pripomočki služijo upodobitvene tehnike s svinčniki, barvicami, oblikovnimi risali, StudioTools, Photoshop, Maya, Indesign, itd.

Pri delu z lesom, plastiko, smolo, itd., se dijakinje in dijaki naučijo praktičnega dela. Predmeti industrijsko oblikovanje, umetnost in zgodovina oblikovanja povezujejo preteklost z vizijami prihodnosti.

Bistveno težišče te izobrazbe je visoko število projektov s podjetji tekom leta.

Kolleg za oblikovanje predmetov

Nadaljevalni tečaj za oblikovanje predmetov

Študentke in študentje štiri-semesterskega Kolleg-a za oblikovanje predmetov (za maturante) ter Nadaljevalnega tečaja za oblikovanje predmetov (za absolvente srednje šole brez mature) si pridobijo poglobljeno znanje o oblikovanju, tehnologiji in marketingu. Prav tako nadgrajujejo svoje kreativne sposobnosti, poglabljajo znanje o tehničnih osnovah in osnovah iz področja modelarstva, vedi o materialih in gospodarsko usmerjeno mišljenje. Študentke in študentje, ki so pred vpisom na ta program dokončali strokovno šolo brez mature, zaključijo šolanje Kolleg-a za oblikovanje predmetov z maturitetnim in diplomskim izpitom, medtem ko študentke in študentje, ki so predhodno že maturirali (AHS, HTL, HAK, HLW, BORG) zaključijo ta program z diplomskim izpitom na področju oblikovanja predmetov.

Maturantje splošnoizobraževalnih višjih šol ali višjih poklicnih izobraževalnih šol končajo Kolleg z diplomskim izpitom. Absolventi umetniško-obrtnih strokovnih šol končajo Kolleg z maturitetnim in diplomskim izpitom. Vsebina izobraževalnega programa odgovarja izobraževalnemu sistemu industrijskega oblikovanja na področju oblikovanja in modelarstva.

Mojstrska šola za umetnostno obrt in oblikovanje

Na Mojstrsko šolo za umetnostno obrt in oblikovanje se lahko vpišejo osebe s končano poklicno izobrazbo (zaključni izpit) ali absolventi srednje strokovne šole (puškarji, graverji, zlatarji in srebrarji, umetnostni kovači ter predelovalci kovin in plastike). Izobrazba zagotavlja trdno podlago za opravljanje služb v srednjih tehničnih vodilnih kadrih za pristojno področje gospodarstva, industrije in obrti.     

Po končani Mojstrski šoli za umetnostno obrt in oblikovanje se priznajo pridobljene pravice glede na obrtne zakone. V vsakem primeru je po ustrezni praksi možno samostojno opravljanje poklica.

Print page