KOLLEG ZA OBLIKOVANJE PREDMETOV (4-je SEMESTRI; MATURITETNI IN DIPLOMSKI IZPIT)

Študentke in študentje dvoletnega Kolleg-a si pridobijo poglobljeno znanje o oblikovanju, tehnologiji in marketingu. Nadgrajujejo svoje kreativne sposobnosti, poglabljajo znanje o tehničnih osnovah in osnovah iz področja modelarstva, vedi o materialih in gospodarsko usmerjenim mišljenjem. Študentke in študentje, ki so pred vpisom na ta program dokončali srednjo strokovno šolo, zaključijo šolanje Kolleg-a za oblikovanje predmetov z maturitetnim in diplomskim izpitom, medtem ko študentke in študentje, ki so predhodno že maturirali, zaključijo ta program z diplomskim izpitom na področju oblikovanja predmetov.

Industrijsko oblikovanje in Oblikovanje predmetov pokrivata področje tehnične funkcionalnosti. Zaradi številnih praktično usmerjenih projektov se dijakinje in dijaki pogosto znajdejo na področjih grafike & oblike, zasnove, vizualnega upodabljanja projektov, digitalnih animacij, filmskih izsekov, fotografije, predmetnih upodobitev, razvijanj konceptov za prostore, itd. Partnerstvo z mednarodnimi univerzami omogoča skrajšan magistrski študij v tujini. 


Predmetnik za Kolleg industrijskega oblikovanja – OBLIKOVANJE PREDMETOV

maturanti

obvezni predmeti

ure na teden

semester

skupno

 

1.

2.

3.

4.

 

verouk

1

1

1

1

4

nemščina in komunikacija

-

-

2

2

4

gospodarstvo in pravo

-

-

3

3

6

marketing in reklama

-

-

2

2

4

tehnologija in fenomenologija

2

2

2

2

8

oblikovanje in komunikacija

-

-

3

3

6

stilistika in kulturna filozofija

2

2

-

-

4

projektiranje osnutkov

-

-

4

4

8

teorija oblikovanja

2

2

-

-

4

prikazovanje in kompozicija

5

5

-

-

10

osnutek / atelje in delavnica

7

7

-

-

14

tehnologija

2

2

2

2

8

oblikovanje predmetov

2

2

2

2

8

osnutek

4

4

4

4

16

laboratorij

-

-

2

2

4

atelje in delavnica

6

6

6

6

24

skupno

33

33

33

33

132

absolventi strokovne šole (umetnostna obrt)

obvezni predmeti

ure na teden

semester

skupno

 

1.

2.

3.

4.

 

verouk

1

1

1

1

4

nemščina in komunikacija

-

-

2

2

4

gospodarstvo in pravo

-

-

3

3

6

marketing in reklama

-

-

2

2

4

tehnologija in fenomenologija

2

2

2

2

8

oblikovanje in komunikacija

-

-

3

3

6

stilistika in kulturna filozofija

2

2

-

-

4

projektiranje osnutkov

-

-

4

4

8

nemščina in komunikacija

3

3

-

-

6

angleščina

4

4

-

-

8

matematika

5

5

-

-

10

informatika

2

2

-

-

4

tehnologija

2

2

2

2

8

oblikovanje predmetov

2

2

2

2

8

osnutek

4

4

4

4

16

laboratorij

-

-

2

2

4

atelje in delavnica

6

6

6

6

24

skupno

33

33

33

33

132

Print page