VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ZA STROJNIŠTVO – INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE (5 LET; MATURITETNI IN DIPLOMSKI IZPIT)

Industrijsko oblikovanje nudi praktično izobrazbo, katere cilj je posredovanje znanja o procesih, ki so pomembni za proizvodnjo. V središču je načrtovanje, osnovanje in oblikovanje proizvodov ter izdelovanje prototipov. Osrednji del izobrazbe sta moderna tehnika in inovativno oblikovanje v povezavi strok tehnike, gospodarstva in vizualnega upodabljanja.

Pozicija:
Industrijsko oblikovanje
in Oblikovanje predmetov pokrivata področje tehnične funkcionalnosti. Zaradi številnih praktično usmerjenih projektov se dijakinje in dijaki pogosto znajdejo na področjih grafike & oblike, zasnove, vizualnega upodabljanja projektov, digitalnih animacij, filmskih izsekov, fotografije, predmetnih upodobitev, razvijanj konceptov za prostore, itd. Partnerstvo z mednarodnimi univerzami omogoča skrajšan magistrski študij v tujini. 


Predmetnik Višješolskega izobraževanja za strojništvo smer: INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE

 

obvezni predmeti

ure na teden
letnik

skupno

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

verouk

2

2

2

2

2

10

 

 

nemščina

3

2

2

2

2

11

 

 

angleščina

2

2

2

2

2

10

 

 

italijanščina

2*)

2*)

2*)

2*)

2*)

10*)

 

 

geografija, zgodovina in politično izobraževanje

2

2

2

2

-

8

 

 

gospodarstvo in pravo

-

-

-

3

2

5

 

 

športna vzgoja

2

2

2

1

1

8

 

 

matematika

4

2

2

2

3

13

 

 

naravoslovne vede

3

2

2

2

-

9

 

 

informatika

2

2

-

-

-

4

 

 

konstrukcija in projektni menedžment

4

6

7

4

4

25

 

 

tehnična mehanika in izračunavanje

2

3

3

2

2

12

 

 

tehnika proizvodnje

2

2

2

2

-

8

 

 

stroji in naprave

-

-

2

2

2

6

 

 

tehnika avtomatizacije

-

-

2

2

2

6

 

 

industrijsko oblikovanje

-

2

4

4

6

16

 

 

laboratorij

-

-

-

2

4

6

 

 

delavnica in tehnika proizvodnje

7

7

4

4

4

26

 

 

socialne in osebnostne kompetence

1

1

-

-

-

2

 

 

skupno

36

37

38

38

36

185

 

*) avtonomno s strani šole

 

 

 

 

 

 

Print page