UMETNOSTNI KOVAČI & PREDELOVALCI KOVIN IN PLASTIKE (5 LET; MATURITETNI IN DIPLOMSKI IZPIT)

Izobraževanje zajema specifične strokovne predmete, kot so zgodovina umetnosti, teorija oblikovanja, tehnologija, proizvodnja in kovaštvo, osnutek in oblikovanje, strokovno risanje in konstrukcija, atelje in proizvodnja.

Pozicija:
absolventke in absolventi izobraževalnih smeri Nakit, Graviranje in Umetnostni kovači so zaradi svojih izjemnih rokodelskih sposobnosti zelo iskani. Mnogostranska izobrazba odpira vrata zaposlovanja v področja izdelave unikatnega nakita in modelov, industrijskega graviranja, puškarskega graviranja, graviranja nakita, jekloreza in ploskega reza. Odprte poti do službe imajo tako pri umetnostnih predelovalcih kovin in plastike, kot tudi tradicionalnih obrteh zlatarjev in srebrarjev.


Predmetnik za Višješolsko izobraževanje za umetnost in oblikovanje UMETNOSTNI KOVAČI & PREDELOVALCI KOVIN IN PLASTIKE

obvezni predmeti

ure na teden
letnik

skupno

1.

2.

3.

4.

5.

verouk

2

2

2

2

2

10

nemščina

3

2

2

2

2

11

angleščina

2

2

2

2

2

10

geografija, zgodovina in politično izobraževanje

2

2

2

2

-

8

športna vzgoja

2

2

2

1

1

8

matematika

3

2

2

2

2

11

naravoslovne vede

3

2

2

2

-

9

gospodarstvo in pravo

-

-

-

2

3

5

osnutek

od tega teorija

od tega praksa

4

2

2*

4

2

2*

4

2

2*

4

2

2*

7

4

3*

23

12

11*

prikazovanje in kompozicija

od tega teorija

od tega praksa

5

3

2*

5

3

2*

4

2

2*

3

2

1*

1

-

-

18

11

7*

tehnologija in informatika

od tega teorija

od tega praksa

6

2

4*

6

2

4*

8

2

6*

7

2

5*

6

2

4*

33

10

23*

komunikacija

-

1

1

3

3

8

zgodovina umetnosti in kulturna filozofija

-

-

2

2

2

6

atelje in proizvodnja

3+8*

5+8*

5+10*

5+8*

5+7*

23+41*

socialne in osebnostne kompetence

1

1

-

-

-

2

skupno

36

37

38

38

36

185

Print page