VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ZA UMETNOST IN OBLIKOVANJE – NAKIT (5 LET; MATURITETNI IN DIPLOMSKI IZPIT)

Oblikovalci nakita obvladajo izdelavo nakita in žlahtnih predmetov od ideje preko osnutka do realizacije z različnimi, pretežno žlahtnimi materiali. Težišča te izobrazbe so vse osnovne tehnike zlatarske obrti in umetniškega oblikovanja.

Pozicija:
absolventke in absolventi izobraževalnih smeri Nakit, Graviranje in Umetnostni kovači so zaradi svojih izjemnih rokodelskih sposobnosti zelo iskani. Mnogostranska izobrazba odpira vrata zaposlovanja v področja izdelave unikatnega nakita in modelov, industrijskega graviranja, puškarskega graviranja, graviranja nakita, jekloreza in ploskega reza. Odprte poti do službe imajo tako pri umetnostnih oblikovalcih kovin in plastike, kot tudi tradicionalnih obrteh zlatarjev in srebrarjev.

Predmetnik Višješolskega izobraževanja za umetnost in oblikovanje – NAKIT

obvezni predmeti

ure na teden
letnik

skupno

1.

2.

3.

4.

5.

verouk

2

2

2

2

2

10

nemščina

3

2

2

2

2

11

angleščina

2

2

2

2

2

10

geografija, zgodovina in politično izobraževanje

2

2

2

2

-

8

športna vzgoja

2

2

2

1

1

8

matematika

3

2

2

2

2

11

naravoslovne vede

3

2

2

2

-

9

gospodarstvo in pravo

-

-

-

2

3

5

osnutek

teorija

praksa

4

2

2*

4

2

2*

4

2

2*

4

2

2*

7

4

3*

23

12

11*

prikazovanje in kompozicija

teorija

praksa

5

3

2*

5

3

2*

4

2

2*

3

2

1*

1

-

-

18

11

7*

tehnologija in informatika

teorija

praksa

6

2

4*

6

2

4*

8

2

6*

7

2

5*

6

2

4*

33

10

23*

komunikacija

-

1

1

3

3

8

umetnostna zgodovina in kulturna filozofija

-

-

2

2

2

6

atelje in proizvodnja

3+8*

5+8*

5+10*

5+8*

5+7*

23+41*

socialne in osebnostne kompetence

1

1

-

-

-

2

skupno

36

37

38

38

36

185

Print page