Proizvodnja

Obdelava pločevine, ločevanje, odstranjevanje, rezalna proizvodnja, obdelovalni stroji, orodja, upravljanje, načrtovanje proizvodnje in upravljanja, simulacija, zbiranje in obdelava podatkov, izbira postopka izdelave, optimizacija moči in kvalitete, spajanje obdelovalnih strojev, strukturnost spajanja, sistemi menjav in vpenjanja, spekter moči in delov, konstrukcija in razvoj proizvodov za tlačno litje, globoko-vlečna orodja in naprave, tehnika obdelovanja plastike, itd.       

Izobraževanje v praksi dopolnjujemo z rednimi strokovnimi ekskurzijami v pomembna podjetja srednjeevropskega prostora in z obiski najpomembnejših industrijskih sejmov. Na zaključku izobraževanja je praviloma projektno delo v sodelovanju z določenim podjetjem.

Strojna tehnika in proizvodnja

Dijakinje in dijaki se učijo na vseh strojih za oblikovanje, avtogenih varilnih strojih, električnih varilnikih, učijo se s pomočjo zaščitnih plinov, kovanja, izdelovanja modelov, obdelovanja plastike in erodiranja. Izobraževanje poteka tako na konvencionalen način, kot tudi s CNC napravami.       

Pri posredovanju tehničnih kompetenc posebno poudarjamo strojno ter ročno obdelavo kovin in plastike, izdelavo kompleksnih izdelkov, montažo, vzdrževanje in delo s sistemi tehnične izdelave, pnevmatiko in hidravliko, samostojno načrtovanje in dokumentacijo delovnih postopkov ter smiselno uporabo sodobne hard- in software CAD/CAM tehnike.

Poklicna mojstrska šola za strojništvo

Izobraževanje obogati udeležence s končano ustrezno poklicno izobrazbo s kompetencami za vodenje tehničnega kadra na ustreznih področjih gospodarstva, industrije in obrti.

Po zaključeni poklicni mojstrski šoli je možno obiskovati ustrezno poklicno dokvalifikacijo. Poleg tega je možno nadaljevati šolanje na pedagoških ustanovah za strokovno-praktično poučevanje na poklicnih šolah oziroma  pedagoških ustanovah za tehnično in obrtno poučevanje na HTL-ih (višješolsko tehnično izobraževanje).

Print page