SREDNJA STROKOVNA ŠOLA ZA STROJNO TEHNIKO IN PROIZVODNJO (4 LETA; ZAKLJUČNI IZPIT)

Cilji izobrazbe so pridobitev teoretičnega znanja in praktičnih sposobnosti na področju konstrukcije in izdelave ter izvajanje projektnih del s posameznimi podjetji. Težišče je na proizvodnji izdelkov, montaži, vzdrževanju in nadzorovanju sistemov tehnične izdelav, pnevmatiki in hidravliki, kot tudi uporabi sodobne hard- in software CAD/CAM tehnike.

Pozicija:
Posredujemo predvsem obširno znanje na vseh bistvenih področjih strojništva, zato naše absolventke in absolventi najdejo dobre in zanimive službe na področjih razvoja, načrtovanja, konstrukcije, proizvodnje, nabave in prodaje, montaže in/ali na področju zagotavljanja kakovosti. Prav tako pridobljena izobrazba zagotavlja dostop do služb na področjih načrtovanja dela, računalniško podprti proizvodnji (CAM, CNC), predelavi plastike in kovine, avtomatizaciji montaže, izdelavi naprav, oblikovanju in izdelavi in izdelavi orodij (brizgalk, tlačilk, sekal in orodij za globoki vlek).


Predmetnik Strokovne šole za STROJNO TEHNIKO IN PROIZVODNJO

obvezni predmeti

ure na teden
letnik

skupno

 

i.

ii.

iii.

iv.

 

verouk

2

2

2

2

8

nemščina in komunikacija

3

2

2

2

9

angleščina

2

2

1

1

6

zgodovina in politično izobraževanje

2

-

-

-

2

geografija in ekonomija

1

-

-

-

1

športna vzgoja

2

2

2

1

7

matematika

3

2

1

-

6

fizika stroke

-

-

2

-

2

naravoslovne osnove

2

2

-

-

4

informatika

-

2

-

-

2

gospodarstvo in pravo

-

-

1

2

3

obratovalna tehnika

-

-

-

2

2

mehanika

2

2

-

-

4

tehnika proizvodnje

2

2

2

2

8

strojni elementi

2

2

2

-

6

elektrotehnika

-

-

2

2

4

konstrukcija orodja in naprav

-

-

2

2

4

konstrukcijske vaje

2

3

3

3

11

vaje v delavnici

-

-

-

4

4

delavnica in tehnika proizvodnje

9

14

14

14

51

skupno

34

37

36

37

144

Print page