VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ZA STROJNIŠTVO - PROIZVODNJA (5 LET; MATURITETNI IN DIPLOMSKI IZPIT)

Med osnovno izobrazbo na Visokošolskem tehničnem izobraževanju in centru za poskuse spada med drugimi tudi razumevanje različnih postopkov izdelave – obdelave različnih materialov. Zasebno gospodarstvo je v konstantnem iskanju visoko kvalificiranih in tehnično najbolje izobraženih absolventk in absolventov, ki jih izobražuje naša šola.

V prvih letnikih je velik poudarek na delu v delavnicah. Pri predmetu tehnika proizvodnje je pomembno rezanje, obdelava in oblikovanje in različnih materialov. Vam in Vašim otrokom lahko zagotovimo, da absolventke in absolventi oddelka Proizvodnje najdejo dobre zaposlitve na vseh področjih proizvodnje.  

PROIZVODNJA je močno PRAKTIČNO ORIENTIRANA in sledi tehničnim napredkom ter potrebam gospodarstva. Uporaba in poglobitev pridobljenega  teoretičnega znanja pri predmetih: mehanika, strojni elementi, vaje iz konstrukcije in projektnega poslovanja ter proizvodnja orodja in naprav v naših laboratorijih, delavnicah in na strokovnih izpopolnjevanjih daje našim absolventkam in absolventom zelo iskane kompetence, kot npr. piljenje, vrtanje, privijanje, brušenje, rezkanje, varjenje, erodiranje, kovanje, kot tudi vse CNC aplikacije.

Veliko pozornosti pri izobraževanju posvečamo predelavi izdelka od surovine do gotovega proizvoda, pri čemer se opiramo tako na najnovejšo tehniko, kot tudi industrijsko in procesno tehnologijo, npr. robote. To so kompetence, ki se vključujejo v diplomske naloge.

Pozicija:
Posredujemo predvsem obširno znanje na vseh bistvenih področjih strojništva, zato naše absolventke in absolventi najdejo dobre in zanimive službe na področjih razvoja, načrtovanja, konstrukcije, proizvodnje, nabave in prodaje, montaže in/ali na področju zagotavljanja kakovosti. Prav tako pridobljena izobrazba zagotavlja dostop do služb na področjih načrtovanja dela, računalniško podprti proizvodnji (CAM, CNC), predelavi kovin in plastike, avtomatizaciji montaže, izdelavi naprav, oblikovanju in izdelavi in izdelavi orodij (brizgalk, tlačilk, sekal in orodij za globoki vlek).


Predmetnik Višješolskega izobraževanja za strojništvo – smer: PROIZVODNJA

obvezni predmeti

ure na teden

letnik

skupno

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

verouk

2

2

2

2

2

10

nemščina

3

2

2

2

2

11

angleščina

2

2

2

2

2

10

geografija, zgodovina in politično izobraževanje

2

2

2

2

-

8

gospodarstvo in pravo

-

-

-

3

2

5

športna vzgoja

2

2

2

1

1

8

matematika

4

2

2

2

3

13

naravoslovne vede

3

2

2

2

-

9

informatika

2

2

-

-

-

4

konstrukcija in projektni menedžment

4

7

6

4

4

25

tehnična mehanika in izračunavanje

2

3

3

2

2

12

tehnika proizvodnje

2

2

3

2

2

11

stroji in naprave

-

-

2

2

2

6

tehnika avtomatizacije

-

-

2

2

4

8

proizvodnja orodja in naprav

-

-

-

4

4

8

laboratorij

-

-

-

3

3

6

delavnica in tehnika proizvodnje

7

8

8

3

3

29

socialne in osebnostne kompetence

1

1

-

-

-

2

skupno

36

37

38

38

36

185

 

Print page