POKLICNA MOJSTRSKA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO (1 LETO; ZAKLJUČNI IZPIT)

Izobraževanje udeležence s končano ustrezno poklicno izobrazbo obogati s kompetencami za vodenje tehničnega kadra na ustreznih področjih gospodarstva, industrije in obrti.

Po zaključeni poklicni mojstrski šoli je možno obiskovati ustrezno poklicno dokvalifikacijo. Poleg tega je možno nadaljevati šolanje na pedagoških ustanovah za strokovno-praktično poučevanje na poklicnih šolah oziroma  pedagoških ustanovah za tehnično in obrtno poučevanje na HTL-ih (višješolsko tehnično izobraževanje).

Pogoji:
Dopolnjenih najmanj 18 let; zaključena poklicna izobrazba (zaključni izpit) ali srednja strokovna izobrazba.

Opombe:
Zaključni izpit. Pridobljene pravice glede na obrtne zakone. Mojstrske šole posredujejo v skladu s členom § 59 odstavek 1 Z 1 lit. A (obrtne mojstrske šole) in lit. C (umetniško obrtne mojstrske šole) z upoštevanjem člena § 2 zakona o šolski organizaciji osebam z zaključeno poklicno izobrazbo potrebno znanje in veščine za dostop do obrti ali prostega delovnega mesta.


Predmetnik POKLICNE MOJSTRSKE ŠOLE ZA STROJNIŠTVO (enoleten program)

obvezni predmeti                                               

tedenske ure na leto

 

verouk

80

 

komunikacija in korespondenca

40

 

gospodarstvo in pravo

40

 

vodenje sodelovanja in izobraževanje

40

 

matematika

120

 

osnove naravoslovja

40

 

informatika

40

 

mehanika

80

 

proizvodnja

120

 

strojni elementi

60

 

tehnično risanje

60

 

elektrotehnika in obratovalna tehnika

60

 

projektne študije

20

 

obvezni predmet določen s strani šole

 

 

angleščina

80

 

komunikacija in sporazumevanje

40

 

merilna tehnika

40

 

kovinarstvo

40

 

varilna tehnika

40

 

strojništvo

40

 

hidravlika in pnevmatika

80

 

obratovalna tehnika

80

 

procesna tehnika

40

 

ekološka tehnologija in poslovanje

40

 

kvalitetno poslovanje

40

 

računalniško podprto oblikovanje

40

 

računalniško podprta proizvodnja

80

 

tehnika varnosti

40

 

skupno

1.160

 

Print page