Tehnika orožja in varnosti

Balistika – pri pouku balistike obravnavamo tehniko streliva, komponente in sestavo streliva, opisujemo in računamo balistične procese.

Optika orožja – elektromagnetno valovanje, spekter, interferenca, pregibanje, polarizacija, fotometrija, strelni teleskop, svetlobni ojačevalec, radar, infrardeče naprave, itd. – to so le nekatere izmed ključnih besed, ki opisujejo vsebino tega področja.

Tehnika orožja – težišče tega področja je učenje v razponu od sestave do načina delovanja raznolikega lovskega in športnega orožja, revolverjih ter polavtomatskega in avtomatskega orožja.

Praktično izobraževanje obsega izpeljavo projektov z gospodarstvom, obiske podjetij, udeležbe na sejmih in razstavah ter predavanja zunanjih strokovnjakov. Počitniške prakse omogočajo vpogled v tehnične, obrtno-organizacijske sisteme in socialno okolje dela.

Puškarstvo

Puškarji se izobražujejo v štiriletni srednji strokovni šoli. Praksa in teorija sta nekako v razmerju 75% (pouk v delavnici in spremljevalna strokovna teorija) in 25% (splošna izobrazba).

Tekom izobraževanja mora vsaka dijakinja oz. dijak izdelati risanico prelamačo, da čim bolj spozna praktično delo puškarja. Da izobraževanje sovpada z ekonomskimi izzivi, se dijakinje in dijaki izobražujejo tudi na CNC strojih in CAD delovnih mestih. V četrtem letniku se samostojno izdelani risanici prelamači doda še kopito po meri, mehanični merek, strelni teleskop, in zaključna montaža, ter nastreli puško na sodobno urejenem šolskem strelišču.

Štiriletno srednje šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki pravno odgovarja pomočniškemu izpitu.

Galerie: 
Print page