VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ZA STROJNIŠTVO – TEHNIKA OROŽJA IN VARNOSTI (5 LET; MATURITETNI IN DIPLOMSKI IZPIT)

Težišče izobraževanja tehnike orožja sestavljata izračunavanje in konstrukcija lovskega in športnega orožja, revolverjev ter polavtomatskega in avtomatskega orožja. Prav tako je velik poudarek na optiki orožja z optičnimi in elektronskimi ciljnimi ter opazovalnimi napravami, balistiki in izobraževanju o strelivu.

Pozicija:
Temeljno, vsestransko in praktično usmerjeno izobraževanje na področju strojnega in obrtnega puškarstva z dobro povezavo partnerstva s priznanimi podjetji doma in v tujini omogočajo absolventom in absolventkam puškarstva dobre zaposlitvene možnosti v industriji, trgovini (uvoz-izvoz), v CNC izdelavi, in tudi v uradih, kot so npr. Zvezni in Deželni kriminalni uradi, Zvezna vojska in eksekutiva.


Predmetnik za Višješolsko izobraževanje za strojništvo – smer: TEHNIKA OROŽJA IN VARNOSTI

obvezni predmeti

ure na teden
letnik

skupno

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

verouk

2

2

2

2

2

10

nemščina

3

2

2

2

2

11

angleščina

2

2

2

2

2

10

geografija, zgodovina in politično izobraževanje

2

2

2

2

-

8

gospodarstvo in pravo

-

-

-

3

2

5

športna vzgoja

2

2

2

1

1

8

matematika

4

2

2

2

3

13

naravoslovne vede

3

2

2

2

-

9

informatika

2

2

-

-

-

4

konstrukcija in projektni menedžment

4

5

5

4

5

23

tehnična mehanika in izračunavanje

2

3

3

2

2

12

tehnika proizvodnje

2

2

2

2

-

8

stroji in naprave

-

-

2

2

2

6

tehnika avtomatizacije

-

-

2

2

2

6

balistika, optika orožja in veda o strelivu

-

-

-

2

2

4

tehnika orožja in varnostna tehnika

-

2

2

2

5

11

laboratorij

-

-

-

3

3

6

delavnica in tehnika proizvodnje

7

8

8

3

3

29

socialne in osebnostne kompetence

1

1

-

-

-

2

skupno

36

37

38

36

36

185

Print page