SREDNJA STROKOVNA ŠOLA ZA PUŠKARSTVO S PRAKSO (4 LETA; ZAKLJUČNI IZPIT)

Puškarsko izobraževanje ima tradicijo od leta 1878. Glavne značilnosti se odražajo v praktično usmerjenem poučevanju, delu na CAD strojih in na CAD delovnih mestih. Tekom četrtega letnika vsaka dijakinja oz. dijak izdela svoje kopito. Štiriletno šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki pravno odgovarja pomočniškemu izpitu.

Pozicija
Temeljno, vsestransko in praktično usmerjeno izobraževanje na področju strojnega in obrtnega puškarstva z dobro povezavo partnerstva s priznanimi podjetji doma in v tujini omogočajo absolventkam in absolventom puškarstva dobre zaposlitvene možnosti v industriji, trgovini (uvoz-izvoz), v CNC izdelavi, in tudi na uradih, kot so npr. Zvezni in Deželni kriminalni uradi, Zvezna vojska in eksekutiva.


Predmetnik Srednje strokovne šole za PUŠKARSTVO S PRAKSO

obvezni predmeti

ure na teden
letnik

skupno

 

1.

2.

3.

4.

 

verouk

2

2

2

2

8

nemščina in komunikacija

2

2

2

2

8

angleščina

2

2

1

1

6

zgodovina in politično izobraževanje

2

-

-

-

2

geografija in ekonomija

-

1

-

-

1

športna vzgoja

2

2

2

1

7

matematika

2

1

1

1

5

naravoslovne osnove

2

1

-

-

3

informatika

2

-

-

-

2

gospodarstvo in pravo

-

-

2

2

4

obratovalna tehnika

-

-

-

2

2

mehanika

2

1

1

-

4

tehnika proizvodnje

2

2

2

2

8

tehnika orožja vključno z balistiko in vedo o strelivu

2

3

3

3

11

konstrukcijske vaje

2

3

3

3

11

vaje v delavnici

-

-

4

4

8

delavnica in tehnika proizvodnje

13

15

15

15

58

skupno

37

35

38

38

148

 

 

Print page