NAŠI PROJEKTI

EUREGIO HTBLVA BOROVLJE je tako doma, kot tudi v tujini zelo znan po tem, da izvaja različne projekte. Pri projektnemu delu pri pouku je najbolj pomembno, da šolarke in šolarji pod mentorstvom profesorjev samostojno izpeljejo po učnem načrtu zadane naloge. S tem si pridobijo dodatne delovne kompetence še preden vstopijo v poklicno življenje. Procesi in postopki, ki se jih tekom pomembnega projektnega dela (na)učijo so: faza osnutka, načrtovanje, računanje stroškov, nakup, tehnično obračunavanje, konstrukcija, finiširanje, obdelovanje in končna predstavitev. To so delovni postopki, ki sovpadajo s poklicnim vsakdanom in omogočajo dragocene vpoglede v različne delovne postopke.             

Tekom izobraževanja na EUREGI-u HTBLVA BOROVLJE je sodelovanje s partnerskimi podjetji doma in v tujini na vsakodnevnem sporedu, saj temu pripisujemo zelo veliko pomembnost. Šolarke in šolarji so od drugega letnika naprej vključeni v projektna dela, kar jih najbolje pripravi na vstop v poklicno življenje.   

Prav tako realiziramo vse zaključne in diplomske naloge v sodelovanju z lokalnimi, narodnimi in tudi mednarodnimi partnerskimi podjetji. Zaključne, maturitetne in diplomske naloge se predstavijo in zagovarjajo pred komisijo.

V primeru, da bi tudi Vi radi skupaj z našimi šolarkami in šolarji EUREGI-a HTBLVA BOROVLJE izvedli kakšen projekt, Vas prosimo, da se obrnete na direktion@htl-ferlach.at.

Veselimo se Vašega sodelovanja!

Print page